”Den tunna ytan av svensk vårdkosmetika”

Det är flera som hört av sig till mig angående ett öppet brev som vi borde lägga ut på bloggen som alla skulle kunna skriva under och skicka till de ansvariga i socialnämnden. Det är en alldeles utmärkt idé som vi ska genomföra så snart som möjligt! Bland annat Jocke-Ahto Eklöf skriver följande:

”Jag tycker initiativet för denna åldriga och blinda Veikkos sak är utomordentligt behjärtansvärt och medmänskligt. Tyvärr är det enligt medierapporter, som trots allt ibland sipprar ut till allmänhetens kännedom,inte ovanligt att åldringar inom svensk ålringsvård behandlas mycket kränkande. Enl medier har åldringar tvingats ligga i sin avföring i timtal, det har tom förekommit att någon fått mask i sina liggsår, många som inte kan gå själv kommer aldrig ut…etc,,och nu denna åldriga blinda Veikko,avskuren från all människovärdig tillvaro och kommunikation då både synen och det inlärda språket med stigande ålder försvagts och till slut försvunnit helt.

Att ställa upp för Veikkos sak är att ställa upp för alla kränkta och illa behandlade åldringar inom åldringsvården i ett land som gärna hyllar sig själv som medmänsklighetens Mecka , men i stil med billig och kvalitativt dålig stugfärg, spricker ofta den tunna ytan av svensk vård-kosmetika och avslöjar något helt annat än medmänsklighet,och omtanke inte sällan förhållanden som skrämmer människor inför ålderdomshem.

Jag tror att ett bra sätt att stå upp för Veikko och andra illa behandlade åldringar kunde vara om någon med god formuleringsförmåga skrev ett lagligt korrekt ,men skarpt formulerat öppet mail, som alla som solidariserar med Veikkos ärende kunde kopiera och skicka till både de ansvariga politiker i Vaxholms kommun och andra politiker, och påminna att det är val i år”.

Jocke Ahto-Eklöf

Tack Jocke och ni andra för ert engagemang!

/Mikko

Annons

Pentti Virtanen: Kommunen pratar över huvudet på de närmaste

Pentti Virtanen, Veikkos son har upprepade gånger påpekat för de ansvariga i kommunen att han vill vara närvarande när kommunrepresentanter pratar med Veikko om hans situation. Inte minst för att Veikko har svårt att förstå vad som sägs när han inte pratar svenska! Trots detta fortsätter de oannonserade besöken. Nu senast var det Socialnämndens ordförande Annica Hörnsten Blommé (m) som hälsade på Veikko. Pentti skriver själv:

Så blev det igen! Vår ”vän” Annica smög till pappa igen i går kväll. Meddelade personalen att hon kommer mellan 18.00-19.00 som då skulle meddela det till min pappa!

Hon kom 19.00 med ” alternativa” lösningar!
Oklart för mig vad som avhandlades för jag fick inget meddelande.
Pappa kunde inte heller riktigt förklara vad det handlade om!
Jag får väl höra när jag får tag på människan!

Förvånad,Nej!

Niinhän siinä kävi taas, että meidän ”ystävämme” Anica hiipi isän luokse eilen illalla.
Ilmoitti vaan hoitopaikan henkilökunnalle että hän tulee 18.00 ja 19.00 välillä jonka sitten piti välittää tieto isälle.

Hän tuli myös kello 19.00 kertoen ”eri vaihtoehdoista”!
En tiedä mistä puhuttiin koska en tiennyt olla mukana.
Isä ei pystynyt selvästi kertomaan mistä oli kysymys!
Täytyy vaan saada kyseinen henkilö käsiin ja selvitys siltä.

Yllättynyt, en!

/Pentti Virtanen