”Den tunna ytan av svensk vårdkosmetika”

Det är flera som hört av sig till mig angående ett öppet brev som vi borde lägga ut på bloggen som alla skulle kunna skriva under och skicka till de ansvariga i socialnämnden. Det är en alldeles utmärkt idé som vi ska genomföra så snart som möjligt! Bland annat Jocke-Ahto Eklöf skriver följande:

”Jag tycker initiativet för denna åldriga och blinda Veikkos sak är utomordentligt behjärtansvärt och medmänskligt. Tyvärr är det enligt medierapporter, som trots allt ibland sipprar ut till allmänhetens kännedom,inte ovanligt att åldringar inom svensk ålringsvård behandlas mycket kränkande. Enl medier har åldringar tvingats ligga i sin avföring i timtal, det har tom förekommit att någon fått mask i sina liggsår, många som inte kan gå själv kommer aldrig ut…etc,,och nu denna åldriga blinda Veikko,avskuren från all människovärdig tillvaro och kommunikation då både synen och det inlärda språket med stigande ålder försvagts och till slut försvunnit helt.

Att ställa upp för Veikkos sak är att ställa upp för alla kränkta och illa behandlade åldringar inom åldringsvården i ett land som gärna hyllar sig själv som medmänsklighetens Mecka , men i stil med billig och kvalitativt dålig stugfärg, spricker ofta den tunna ytan av svensk vård-kosmetika och avslöjar något helt annat än medmänsklighet,och omtanke inte sällan förhållanden som skrämmer människor inför ålderdomshem.

Jag tror att ett bra sätt att stå upp för Veikko och andra illa behandlade åldringar kunde vara om någon med god formuleringsförmåga skrev ett lagligt korrekt ,men skarpt formulerat öppet mail, som alla som solidariserar med Veikkos ärende kunde kopiera och skicka till både de ansvariga politiker i Vaxholms kommun och andra politiker, och påminna att det är val i år”.

Jocke Ahto-Eklöf

Tack Jocke och ni andra för ert engagemang!

/Mikko

Annons