Pentti Virtanen: Back to basics – detta har hänt

Eftersom jag blivit anklagad för att lämna felaktiga uppgifter, så är det på sin plats med ett förtydligande. Det jag återger som pappas berättelse, är också pappas berättelse eller så som han upplever situationen.

Sedan ” back to basics”. Eftersom uppmärksamheten har växt så enormt, kanske lite över mitt huvud, så vill jag skriva några rader om starten i ärendet. Detta är basfakta som det finns papper på.

Jag behöver kanske inte orda så mycket om varför jag lämnade in första ansökan. Pappa sa att han mår dåligt och det var ju inte så svårt att se heller med egna ögon. Jag behövde inga större utredningar för att komma fram till det. Mammas bortgång 13/10 var enligt min mening ytterligare större anledning till förändring men påverkade tydligen inte kommunens bedömning nämnvärt.

Jag insåg också ganska tidigt att ingen tog det här på riktigt allvar. Det tog väldigt lång tid innan första besöket av biståndshandläggaren. Från 24 augusti till 29 oktober!?

17 november ansåg hon att utredningen var klar och Veikkos behov är tillgodosedda vid nuvarande boende. Jag klagade till biståndshandläggaren att hon kanske inte förstått problemet fullt ut! Bad samtidigt få kontakt med hennes chef och förklaring.

Förklaringen var (vilket har glömts bort under resans gång) som följer. Jag citerar Margot Franzen: ”Jag tror visst att Linda har förstått situationen och helst skulle vilja föreslå bifall. Tyvärr har vi begränsade ekonomiska resurser och stränga order från ansvariga politiker att hushålla med skattekronor. Det går att överklaga beslutet, när det är fattat i socialutskottet”. Jag får dock möjligheten att före mötet den 1 december lägga fram min synpunkt på problematiken.

Socialutskottet återremitterar ärendet tillbaka till förvaltningen. Enda fortsatta utredningen jag känner till, är ett utlåtande från Cyrillus, hur dom tänker ändra matsituationen, att det finns 3 st finsktalande i personalen och att dom inte lyckats analysera varför Veikko inte vill delta i aktiviteter. Detta får jag ta del av först efter beslutet.

Man försöker alltså undvika den ekonomiska orsaken genom att bevisa att behoven är tillfredställda i det nuvarande boendet. Avslag kommer då den 19 januari med enkel motivering som ovan.

Jag får ytterligare anvisning att överklaga beslutet, vilket jag också gör den 23 februari. Samtidigt får jag kontakt med finska krigsveteraner som gör hembesök och rådgör mig att påkalla läkarundersökning tillsammans med auktoriserad tolk. Läkaren konstaterar den 11 mars att pappa mår dåligt och noterar också hur mycket han berättar om sin situation på finska till tolken.

16 mars: Kommunen vidhåller sitt beslut och skall skicka det vidare till förvaltningsrätten. Detta sker den 26 mars.

Som ni ser så har det hänt väldigt lite på väldigt lång tid. Ärendet är hos förvaltningsrätten och vid kontakt den 10 maj hade man inte tagit ärendet till behandling.

Första reportaget med SVT Uutiset behandlade ärendet korrekt enligt min mening. Den visade hur pappa mår och att kommunen vill inte köpa plats på finska hemmet. Sedan kan jag väl tycka att det har skenat i väg och som sagt växt mig över huvudet. Jag fick också obekräftad information om att det i utredningar figurerar tvivelaktiga uppgifter. Detta skall jag kontrollera genom att jag begärt alla kompletta protokoll från biståndshandläggaren.

Slutsatsen är: Första Uutiset-inslaget var korrekt, sedan kom ABC med lite felaktiga uppgifter om språkanvändning. Det förekommer finska på boendet, även om det är konstgjort och i mycket begränsad omfattning för att dölja den ekonomiska bakgrunden som är huvudorsak i avslagen. Olika åtgärder är ju spel för gallerierna men det faller ju på dom så småningom. Jag vill att min del är sanning i det här och att jag skall avslöja kommunen för felaktigheter.

Det som pappa säger, det är hans verklighet och inte nödvändigtvis riktigt hela sanningen. Men oavsett om det är rätt eller fel, så är det så han upplever situationen. Om det är något han har missförstått i sina kontakter med personalen, så är det bara ytterligare bevis för språkproblematiken. Det är också därför jag ber om att få veta i förväg när någon från kommunen ska besöka pappa, för att undvika missförstånd och kunna ta del av vad som sägs.

Pappa vill bara komma till en omgivning där han kan förstå vad som sägs och själv göra sig förstådd.

/Pentti Virtanen

Annons